Back to top
VASTUULLISUUS: Falco

VASTUULLISUUS: Falco

Koti Kiertotalous VASTUULLISUUS: Falco

VASTUULLISUUS: Falco

Kiertotalous

Kiertotalous - mitä se on ja miksi se on tärkeää?

Kiertotalous on järjestelmällinen lähestymistapa taloudelliseen kehitykseen, joka on suunniteltu hyödyttämään yrityksiä, yhteiskuntaa ja ympäristöä. Se on innovatiivinen lähestymistapa, jossa pidämme resursseja käytössä mahdollisimman kauan, otamme niistä maksimiarvon käytön aikana, sitten hyödynnämme ja uudistamme tuotteet ja materiaalit jokaisen käyttöiän lopussa.

Kiertotalouden tavoite on luoda maailma ilman jätettä. Meidän on varmistettava, että raaka-aineet, osat ja tuotteet säilyttävät arvonsa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos haluamme todella konseptin toimivan, meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä!

Kiertotalous ei liity pelkästään raaka-aineisiin tai jätteisiin, vaan se on myös yrittäjyyden ja liiketoiminnan toteuttamista taloudellisen ja sosiaalisen arvonluonnin sekä innovoinnin ja parempien asiakassuhteiden avulla.

Falco aikoo olla kiertotalouden eturintamassa ja sitoutuu edistämään polkupyörien käyttöä luomalla toimivia pyöräpysäköinnin ratkaisuja. Näin edistetään kestävää liikkuvuutta.

Sama lyhyesti sanottuna - kiertotalous on uusi ajattelutapa!
Mutta ennen kaikkea se on yhdessä tekemistä! 

Uusiutuva energia

Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko ja tuuli, eivät aiheuta ilmansaasteita. Ne ovat ehtymätöntä energiaa, toisin kuin hiili, öljy ja kaasu. Pelkästään tästä syystä Falco on investoinut korkean teknologian aurinkopaneeleihin (1787 kpl), jotka on asennettu toimistojemme ja tuotantolaitostemme katoille. Tämä määrä paneeleita varmistaa, että Falco on täysin energiaomavarainen yritys.

Lisäksi tuotantolaitoksen yhteyteen asennettu tuulimylly tarjoaa yritykselle entistäkin enemmän uusiutuvaa energiaa. Lisäksi kaikki valaistukset on korvattu kestävillä LED-valoilla.

Kestävät materiaalit

Falco käyttää kestäviä materiaaleja tuotteissaan. Puun lisäksi terästä käytetään koko tuotevalikoimassa. Se on 100% kierrätettävä (myös kuumasinkittynä). Myös Corten-terästä käytetään, joka on edelleen 100 % kierrätettävä. Lisäksi sen hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset ja se kestää yhtä kauan kuin tavallinen teräs.Kestävä kehitys ja kiertotaloustuotteet

Kaikki tuotteet ovat nykyaikaisia ja kestäviä. Falco on ollut yli 60 vuoden ajan polkupyörien pysäköinti- ja kadunkalustemarkkinoiden eturintamassa. Se on saavuttanut maineen sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ylittävät kestävyyden vaatimukset.

Falcon toiminta on tukenut kiertotaloutta jo monta vuotta yksinkertaisesti valmistamalla tuotteita ympäristöystävällisillä tavoilla. Ne kestävät vuosikymmeniä ja tuotteen käyttöiän lopussa ne voidaan 100 % kierrättää ja valmistaa täysin uudeksi tuotteeksi. Kuumasinkitys ja jauhemaalaus pidentää merkittävästi tuotteen käyttöikää ja auttaa säilyttämään arvonsa. Kaikki valmistusprosessin aikana kertynyt käyttämätön teräs kerätään ja lähetetään teräksen kierrätykseen. Saatavana on yhä enemmän tuotteita, jotka on suunniteltu siten, että yksittäiset osat voidaan vaihtaa helposti ja lisätä näin tuotteen käyttöikää.

Falco tutkii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kiertotalouden näkökulmasta. Tuotekehitys on tärkessä roolissa tässä yhteydessä. Falcon tarkoituksena on suunnitella tuotteita, jotka voivat kiertotaloudessa kiertää entistä tuottavammin. Falco tutkii vielä pidemmän käyttöiän, kunnostamisen ja uudelleenvalmistuksen sekä kierrätyksen malleja. 

Kestävä työnantaja

ISO 14001 -standardin vaatimusten lisäksi, Falco on investoinut voimakkaasti kestävään energiaan omissa tuotantolaitoksissaan ja kuljetuskalustossaan. Tavoitteena on valmistaa kaikki tuotteet omassa tehtaassaan ilman ulkoistamista.

Vuonna 2018 Falco otti käyttöön oman jauhemaalauslaitoksen, joka parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä, laatua ja lyhentää toimitusaikoja. Pitämällä kaikki toiminnot omissa käsissään, se tarjoaa Falcolle paremman laadunvalvonnan ja vähentää merkittävästi tarpeetonta kuljetusta. Falcon työntekijät työskentelevät modernissa ja turvallisessa hitsaushöyryt poistavassa tuotantolaitoksessa.

Falcon oma kuljetuskalusto on Euro 5 normin mukainen ja on osa laajempaa strategista suunnitelmaa valmistus-, toimitus- ja asennusosastoihin tehtävistä investoinneista. Toimituksia yhdistellään tarpeettomien ajomatkojen vähentämiseksi.

Falcolla ollaan iloisia ja ylpeitä siitä, että henkilöstön vaihtuvuus on poikkeuksellisen pieni. Positiivisena ja ennakoivana työnantajana Falco panostaa jatkuvasti työntekijöiden koulutukseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Lisäksi Falco on tukenut lukuisia oppisopimuskoulutuksessa olevia ja tarjonnut mahdollisuuden työkokemukseen uudelle sukupolvelle tukeakseen heitä työnhaussa.

John Wermink on työskennellyt kiertotalouspäällikkönä Falcolla 1. huhtikuuta 2020 lähtien. Hänen roolinsa tulevina vuosina on kehittää jatkuvasti Falcoa kiertotalouden näkökulmasta. Sinulle, mutta myös tuleville sukupolville!

Olemme valmiita sinulle!

Neuvonantajamme ovat valmiita neuvomaan sinua puhelimitse tai vierailun aikana. He lähettävät myös mielellään yksityiskohtaisia tietoja pyynnöstäsi.

0358 10 219 0716 myynti@elpac.fi